Tuesday, June 30, 2009

கொடியேற்றம் -2009 - வீடியோதம்பலகாமம் ஆதிகோணநாயகர் ஆலய வருடார்ந்த மகோற்சபம் 2009Bookmark and Share

Monday, June 29, 2009

கொடியேற்றம் -2009 புகைப்படத்தொகுப்புதம்பலகாமம் ஆதிகோணநாயகர் ஆலய வருடார்ந்த மகோற்சபம் 2009

ஊரின் பல உறவுகள் கம்பிவேலிகளுக்கிடையில் இருப்பதால் மிக உருக்கமான வேண்டுதல்களுடன் ஆரம்பித்திருக்கிறது ஆலய உற்சவம்.


Bookmark and Share